• NMB48 01Teppen tottande!

  Teppen Tottande

   

  01. Teppen tottande!
  02. Zetsumetsu kurokami shoujo ( vidéo)
  03. Oh My God! ( vidéo)
  04. Junjou U-19 ( vidéo)
  05. Nagiichi ( vidéo)
  06. Virginity
  07. Kitagawa Kenji( vidéo)
  08. HA!
  09. 12/31 (vidéo)
  10N/10T. Lily
  10M/11T. With my soul
  10B/12T. Almond Croissant keikaku
  11N. Jungle Gym
  11M. Warukii( live)
  11B. Mikazuki no senaka
  12N. Hoshokushatachi yo ( vidéo)
  12M. Kesshou ( vidéo)
  12B. Fuyushougun no Regret
  13M. Namekuji Heart
  13B. Dazai Osamu wo yonda ka? ( live )
  13N/14M/14B/13T. NMB48
  14N/15M/15B/14T. Seishun no Lap Time
  15N/16M/16B/15T. Boku wa matteru