• Nogizaka46 01 Guru guru Curtain

  2012.02.22

  Guruguru Curtain

  Guru guru Curtain (vidéo)

  Nogizaka no uta  ( vidéo)

  Aitakatta kamoshirena ( vidéo)

  Ushinaitaku nai kara  ( vidéo)