• NMB48 01 Zetsumetsu Kurokami Shoujo

    2011.07.20

    Zetsumetsu Kurokami Shoujo

    Zetsumetsu Kurokami Shoujo (video)

    Boku ga Maketa Natsu (vidéo)

    Mattemashita, Shingakki (Vidéo)